https://www.vekmar.com.tr/wp-content/uploads/2023/12/revotek-logo.png

Revotek, güç elektroniği sistemleri ile teknolojinin gelişmesiyle birlikte elektrik sektöründe gittikçe daha çok kullanılmakta ve daha önemli hale gelmektedir. Yüksek gerilim, orta gerilim, alçak gerilim, otomasyon veya aydınlatma sistemlerinde, kısacası elektriğin her alanında güç elektroniği teknolojisi kullanılmaktadır.

Orta gerilim dağıtım şebekelerinde ve trafo merkezlerinde bir besleme ve güç elektroniği sistemi olan akü ve redresör gruplarının kullanımı büyük önem arz etmektedir. Trafo veya dağıtım merkezlerindeki teçhizatların DC enerji ihtiyacını karşılayan, burada bulunan doğru akım yüklerine sürekli bağlı olan, sabit gerilimli, şebeke gerilimi değişimine göre otomatik regülasyonlu yarı iletken tabanlı bir redresörden ve akü gruplarından oluşan yapıya akü redresör grubudur.Akü redresör grupları bulunduğu trafo merkezindeki orta gerilim hücrelerinin motor ve açma-kapama bobinlerini, aydınlatma lambalarını, sinyal lambalarını vb. ekipmanları besler.