GES Çözümleri

Çözümler

GES ÇözümleriGES

Güneş üzerinde hidrojen gazı çekirdekleri füzyon ile helyum çekirdeklerini oluşturmakta ve bu sırada çok büyük bir enerji açığa çıkmaktadır. Güneş üzerinde meydana gelen tepkimeler sonucu oluşan enerjinin küçük bir kısmı ışınım yöntemiyle dünyaya ulaşmaktadır. Solar panel veya güneş paneli de denilen paneller vasıtasıyla bu ışınımın toplanması ve fotonlar aracılığıyla elektrik enerjisine çevrilmesi sistemin temel prensibidir.

Nüfusun ve sanayileşmenin giderek arttığı günümüzde, enerjiye oluşan gereksinim katlanarak büyümektedir. Petrol ve doğalgaz gibi kaynakların azalması, bu kaynaklardan enerji üretmenin her geçen gün daha maliyetli hale gelmesi insanlığı; zararlı gaz salınımı olmayan, yenilebilir ve kirlilik oluşturmayan Güneş’in kullanımına itmiştir.

GES
https://www.vekmar.com.tr/wp-content/uploads/2023/12/pv_ibc_solar_ungarn-1024x576-1.jpg

Güneş Enerjisi Santrallerini, yönetmelikleri ve uygulamaları göz önüne alarak 3 ana başlık altında inceleyebiliriz.

Lisanssız GES

09.05.2019 öncesi:1 MW altı kurulu güce sahip uygulamalardır. 33 ‘te bir oranında tüketim gösterme zorunluluğu vardır. Elektrik mahsuplaşma esaslarına uygun olarak şebekeye satışı mümkündür. Lisanssız projelerde devletin alım garantisi 10 yıl olup, 10 yıl sonraki piyasa koşullarına göre yeniden gözden geçirilecek denilmiştir. Güneş ölçüm zorunluluğu yoktur. TEİAŞ tarafından yeterli kapasite olması halinde çağrı mektubu için ilgili dağıtım şirketine başvuru yapabilir. GES Başvuru süreci ilgili dağıtım şirketlerinin her ay yayınladığı kapasite durumlarına göre, gerekli belgeler hazırlanarak yapılır takip eden iki ay içerisinde de ilgili dağıtım şirketinden kurum görüşü alınabilir. Bu tesisler için ÇED gerekli değildir.

Ülkemizde arazi uygulaması olarak kurulan 1MW’a kadar Lisanssız Güneş Enerjisi Santralleri, devlet teşvikleri ve 10 yıllık alım garantileriyle birlikte 2018 başına kadar sektöre damgasını vurmuştur. Ancak 1MW altı tesislere verilen teşviklerin bitmesi, ortalama dağıtım ve işletim sistemi bedellerinin artmasıyla birlikte bu tesislerin yatırım maliyetlerinin geri dönüşüm süreleri oldukça artmıştır.

09.05.2019 sonrası: 09.05.2019 tarihli ve 1044 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile yönetmelikte birtakım değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Bu değişikliklerin sonucunda Lisanssız GES kurulumlarında üst limit 5MW olarak belirlenmiştir. Aylık mahsuplaşma getirilmiştir. Elektrik’in tüketildiği noktada üretilmesi istenmiştir. Çatı üzeri kurulum zorunlu tutulmuştur (kamu hariç). Organize Sanayi Bölgeleri’nin müsaade ve proje onayının önü açılmıştır. Lisanssız Güneş Enerji Santrallerinin kurulumunun bundan sonraki süreçte tekrar hızlanacağını öngörülmektedir.

Lisanslı GES

1MW üzerinde kurulu güce sahip olan tesislerdir. Tüketim gösterme zorunluluğu yoktur ve üretilen elektrik direkt olarak şebekeye verilebilir. Lisanslı projelerde lisans süresi 49 yıl olup, üretilen enerjinin piyasa koşullarında satılması da mümkündür. Proje dosyasının başvuru süreci öncesi minimum 6 aylık güneş istatistiği ve reel meteorolojik güneş ölçümü istenmektedir.

Lisanslı GES başvuru süreci, Enerji Bakanlığının stratejilerine istinaden EPDK’nın sene içerisinde açtığı proje dosyası başvuru süreci ile başlar. Bu başvuru süreci 3-4 günden oluşur ve başvurunun yapıldığı yıl için belli bir kapasite belirlenir.

Proje dosyasının verilmesinden sonraki süreçte ise dosyalar EPDK tarafından incelendikten sonra TEİAŞ tarafından trafo merkezlerindeki kapasiteye istinaden, yarışma süreci kriterlerine göre yatırımcılar arasında ilgili başvurulan projeler netleştirilir.

https://www.vekmar.com.tr/wp-content/uploads/2023/12/thumbs_b_c_4df37da81c16bb9714e4efd8c13bba13.jpg

10 MW üstü başvurular iletim seviyesinden yapılmaktadır. 10 MW altında ki elektrik üretim tesisleri için ise müstakil fider tahsisi yapılmaz. Lisanslı Güneş Enerji Santralleri için ÇED Gereklidir.

İrili ufaklı birçok YEKA (Yenilebilir Enerji Kaynak Alanları) projesi kapsamında devlet tarafından belirlenen kapasiteler doğrultusunda firmalar yarışmaya katılır ve kazanan firma yatırımı gerçekleştirir. Bu tesisler arazi uygulamaları olarak kurulmaktadır.

Şirketler grubumuz bünyesinde, Lisanslı veya Lisanssız, Arazi veya Çatı uygulamaları ile aşağıdaki hizmetleri sunabilmekteyiz.

 • Keşif ve Projelendirme
 • Başvuru ve Yasal Süreçler
 • Saha Kurulumları
  • G. Beton Köşkler
  • G. Hücreler
  • G. Trafolar
  • G. Kablolar
  • Inverterler
  • Saha Toplama Panoları
  • DC Kablolar
  • Panel ve Konstrüksiyon
 • Devreye Alma
 • Bakım / Onarım
0123456789001234567890+

Deneyim

30 yılı aşkın süredir elektrik ve enerji sektöründe liderlik.
012345678900123456789001234567890+

Çalışan

Grup şirketlerimizle birlikte 400'ün üzerinde çalışan sayısı.
0123456789001234567890012345678900123456789001234567890+

Ürün

Rakipsiz ürün çeşitliğiyle müşterilerimiz için ilk tercih.
0123456789001234567890+

Global Partnerler

Global partnerlerimizle tüm dünyaya yayılan satış gücü.