Trafo; elektrik tesislerinde bulunan akımın yükselmesini ve alçalmasını sağlayan elektrik makinelerine verilen bir isimdir. Trafonun amacı elektik akımını alçaltmak veya yükseltmektir. Trafolar elektromanyetik indüksiyon prensibine göre çalışan makinelerdir. Bu prensip sayesinde üretilen elektrik, üreticiden tüketiciye güvenli bir şekilde akımı yükseltilerek iletilir.

Trafo Merkezleri İçin Malzeme İhtiyaçlarınızda VEKMAR Yanınızda!

Trafo Merkezi Çeşitleri Nelerdir?

Trafo merkezlerinin temelde 3 çeşidi bulunmaktadır. Bu trafo çeşitleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

1 – Direk tipi trafo merkezleri

2 – Bina tipi trafo merkezleri

3 – Açık yer (hava) tipi trafo merkezleri

Direk Tipi Trafo Merkezleri Nelerdir?

Direk tipi trafo merkezleri; hemen hemen her mahalle ve köy girişinde kullanılan makinelerdir. Direk tipi trafo merkezleri maliyeti düşük ve teminatı hızlı olması bakımından yaygın olarak kullanılırlar. Direk tipi trafo merkezleri orta gerilimli elektrik akımlarını, şebeke gerilimine (220 Volta) dönüştürmek amacı ile kullanılırlar. Direk tipi trafo merkezi malzemeleri; orta gerilim ayırıcı, trafo, parafudr, ölçüm panosu ve dağıtım olarak 5 ana bileşenden meydana gelir.

Direk tipi trafolar; trafonun insanların ulaşamayacağı bir noktada tutulmasını ve trafonun taşınmasını sağlayan bir direğe sahiptir. Demir direklerde köşebent şekilli bir trafo kullanılırken, beton direklerde özel kalıplar kullanılarak dökülmüş ve gövdeye monte halde beton parça kullanılır.

Bina Tipi Trafo Merkezleri Nelerdir?

Bina tipi trafo merkezleri binalara giren elektrik akımını düzenlemek için kullanılırlar. Bina tipi trafo merkezleri sayesinde binalara orta gerilimli akım girerken, binadan düşük gerilimli akım dışarı çıkar. Binalara giren akım yer hattı üzerinden veya hava hattı üzerinden iletilebilir.

Bina tipi trafo merkezleri büyük güce sahiptir ve oluşabilecek sorunları minimum hale getirirler. Bu nedenle de kullanım alanı oldukça yaygın ve geniş olan bir trafo merkezi çeşididir. Bina tipi trafo merkezlerinde mahallelerde, sokaklarda ve fabrikalarda rastlamak mümkündür.

Açık Yer Tipi (Hava) Trafo Merkezleri Nelerdir?

Hava yalıtımlı trafo merkezleri; yer sınırlamasının bulunmadığı ve çevre şartlarının önemsenmediği yerlerde kullanılan trafolardır. Açık yer tipi trafo merkezleri yüksek gerilime sahiptir. Bu gerilim 800 kV’a kadar çıkabilir. Açık yer tipi trafo merkezini oluşturan parçaların montajı tesislerde gerçekleştirilir.

Trafo Merkezleri İçin Malzeme İhtiyaçlarınızda VEKMAR Yanınızda!